ORALNA HIRURGIJA

Vjerovatno da kod oko 25% svih pacijenata koji se nađu u stomatološkim ordinacijama postoji potreba za nekom od oralno hirurških intervencija.Ovo se odnosi ne samo na vađenje zuba, već i čitav niz intervencija kojima se omogućavaju bolji i uspješniji drugi stomatološki zahvati.Vjerovatno da kod oko 25% svih pacijenata koji se nađu u stomatološkim ordinacijama postoji potreba za nekom od oralno hirurških intervencija.Ovo se odnosi ne samo na vađenje zuba, već i čitav niz intervencija kojima se omogućavaju bolji i uspješniji drugi stomatološki zahvati.

U nasoj ordinaciji izvode se veoma uspješno brojni oralno hirurški zahvati, počevši od vađenja zuba i liječenja posljedica vađenja, a tako i
- Hirurško liječenje granuloma na zubima i cista vilica posebno na višekorijenim zubima, posle čega se ovi zubi mogu kasnije koristiti u protetske svrhe.
- Hirurško vađenje neizraslih (impaktiranih) zuba, bilo u terapijske, bilo u ortodontske svrhe
- Hirurška priprema koštanog ležišta za izradu protetskih nadoknada
- Hirurško liječenje posljedica vađenja zuba
- Hirurški zahvati kod djece u cilju pomoći u nicanju stalnih zuba ili olakšanja ortodontske terapije
- Uklanjanje benignih tumora usne šupljine- Liječenje bola i bolnih stanja kao i druge intervencije iz domena oralne hirurgije

oralnahirurgija1